Bhūtasaṅkhyā

Number Words
0 बिन्दु, नभस्, रन्ध्र, ख, आकाश, अभ्र, वियत्, पूर्ण, व्योमन्, अम्बर, जलधर, शून्य, ब्रह्मन्
1 आदि, मुख, कु, वाच्, भूमि, रूप, भू, चन्द्र, वदन, ब्रह्मन्, इन्दु, कलि
2 नेत्र, अयन, हस्त, युग्म, यम, युगल, अश्विन, चक्षुस्, पक्ष, अक्षि, पाणि
3 शूल, गुण, शरीर, ग्राम, अग्नि, शक्ति, लोक, वह्नि, पुर, राम, काल
4 उपाय, आम्नाय, समुद्र, आश्रम, कृत, जलधि, अब्धि, वेद, वर्ण, युग
5 अर्थ, भूत, प्राण, पाण्डव, बाण, तन्मात्र, इन्द्रिय, वायु, काम
6 तर्क, ऋतु, रस, रिपु, दर्शन, गुहवक्त्र, चक्रार्ध, अरि, अङ्ग, कृत्तिका, काल
7 अचल, वासर, द्वीप, पर्वत, स्वर, अश्व, मुनि, तुरग, अद्रि, शैल
8 गज, सर्प, नाग, दिग्गज, वसु, सिद्धि
9 द्वार, गो, रन्ध्र, रस, निधि, अङ्क, नन्द, छिद्र, दुर्गा, ग्रह
10 अवतार, अङ्गुलि, पङ्क्ति, दिश्, आशा, दिक्पाल
11 मदनारि, शिव, रुद्र, शम्भु, ईश
12 चक्र, राशि, गण, अर्क, आदित्य, मास, सूर्य
13 अघोष, विश्वेदेव
14 भुवन, मनु, विद्या
15 तिथि
16 कला, अष्टि, भूपति, यज्ञ, नृप
17 अत्यष्टि
18 धृति
19 अतिधृति
20 नख, अङ्गुलि, कृति
21 स्वर, प्रकृति, उत्कृति, मूर्च्छना, स्वर्ग
22 जाति
23 विकृति, सङ्कृति, आकृति
24 गायत्री, सिद्ध, जिन
25 तत्व, तत्त्व, अतिकृति
26 उत्कृति
27 भा, नक्षत्र
30 अमा
32 दन्त, दाशन, द्विज
33 सुर, देव
40 नरक
48 जगती
49 तान
64 कला